see uth banner

μενού

Συμβουλευτική Ψυχολογία και Κοινωνικά Ευάλωτες Ομάδες: Κάνοντας το Αόρατο Ορατό

 7 3

Αποτελεί μεγάλη τιμή για μας η οργάνωση του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Συμβουλευτικής Ψυχολογίας με τίτλο «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Κοινωνικά Ευάλωτες Ομάδες: Κάνοντας το Αόρατο Ορατό», το οποίο θα διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο, στο διάστημα 8 με 11 Νοεμβρίου 2018. Το Συνέδριο συνδιοργανώνεται από τα Παιδαγωγικά Τμήματα Ειδικής Αγωγής, Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον Κλάδο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας.

Το θέμα του Συνεδρίου εστιάζει στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, συχνά «αόρατες» στο πλαίσιο της κυρίαρχης κουλτούρας. Αναφερόμαστε σε εκείνες τις ομάδες του πληθυσμού που έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά, βιώνουν τον στιγματισμό, την υποτίμηση, τον πολιτισμικό ρατσισμό αλλά και πρακτικές κοινωνικής καταπίεσης, περιθωριοποίησης και αποκλεισμού, με σοβαρές αρνητικές συνέπειες στην ψυχική υγεία και στην ποιότητα ζωής τους. Συνήθως, πρόκειται για ανέργους, αστέγους, άτομα με αναπηρία ή/και χρόνια προβλήματα υγείας, άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, αποφυλακισμένους, χρήστες και πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, άτομα θρησκευτικών ή πολιτισμικών μειονοτήτων, ρομά/τσιγγάνους, μονογονεϊκές οικογένειες, ανήλικους παραβάτες, κακοποιημένες γυναίκες, ηλικιωμένους, θύματα εμπορίας (trafficking), πρόσφυγες, μετανάστες και παλιννοστούντες.

Στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και με δεδομένο ότι πίσω από κάθε ατομικό πρόβλημα συχνά υπάρχει ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, στόχος είναι, παράλληλα με την ενδοπροσωπική/ψυχολογική διάσταση και την απαλλαγή των ατόμων αυτών από τις τυχόν ενοχές και αυτομομφές για την κατάστασή τους, να ενθαρρυνθούν, προκειμένου να δουν τα ζητήματα που τους απασχολούν υπό το πρίσμα του εκάστοτε πολιτισμικού και κοινωνικο-πολιτικού πλαισίου και να ενισχυθεί η ανάληψη πρωτοβουλιών για προσωπική και κοινωνική/πολιτική δράση, ώστε να γίνουν «κοινωνικά ορατά». Προϋπόθεση, βεβαίως, αποτελεί η διεύρυνση της πολιτισμικής ταυτότητας του/της συμβουλευόμενου/ης, και κυρίως του/της συμβούλου, καθώς ο/η τελευταίος/α συνήθως ανήκει στην κυρίαρχη κουλτούρα και συχνά δεν έχει επίγνωση των προσωπικών του/της προκαταλήψεων καθώς και των προνομίων που απολαμβάνει.
Ευελπιστούμε ότι το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας θα αποτελέσει μια εξαιρετική ευκαιρία για ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων και ιδεών στην κατεύθυνση που προαναφέρθηκε και θα διευκολύνει τη συζήτηση και την κριτική προσέγγιση ευαίσθητων ή και αμφιλεγόμενων θεμάτων στον χώρο της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Επιπροσθέτως, θα προσφέρει τη δυνατότητα σε ψυχολόγους, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, ερευνητές/ριες, φοιτητές/ριες, αλλά και σε κάθε άλλο/η ενδιαφερόμενο/η να παρουσιάσουν τις εργασίες τους, να ανταλλάξουν γνώσεις, ιδέες και εμπειρίες, και να εντοπίσουν λύσεις στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Συμβουλευτική Ψυχολογία. Ενδεχομένως, τα παραπάνω να αποτελέσουν εφαλτήριο νέων συνεργασιών.

Η Οργανωτική Επιτροπή σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή εργάζονται με αφοσίωση, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το Συνέδριο να στεφθεί με επιτυχία. Προσδοκούμε να σας συναντήσουμε όλες και όλους, συναδέλφους και φίλους/ες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο, το Νοέμβριο του 2018.

Το θέμα του Συνεδρίου είναι: "Συμβουλευτική Ψυχολογία και Κοινωνικά Ευάλωτες Ομάδες: Κάνοντας το Αόρατο Ορατό" (πληροφορίες/αναλυτικό πρόγραμμα: www.counsellingpsychology2018.gr)

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ:  http://upload.users.uth.gr/files/COUNSELLING2018_Deltio_typou.doc  
Για να δείτε την Αφίσα πατήστε εδώ: http://upload.users.uth.gr/files/AFISA_TELIKH_12_10_final.pdf
Για να δείτε το Δίπτυχο πατήστε εδώ: http://upload.users.uth.gr/files/FLYER_SYNEDRIO_12_10_final.pdf

 


Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Γιώργος Κλεφτάρας
Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Go to top