see uth banner

μενού

Τα μέλη ΔΕΠ του ΠΤΕΑ συμμετέχουν σε μια σειρά ερευνητικών έργων. Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τα έργα από το 2011 μέχρι το 2015, ενώ στο παρελθόν έχουν ολοκληρωθεί άλλα 38 ερευνητικά έργα και 34 επιμορφωτικά έργα. Τα ερευνητικά έργα από το 2015 και μετά είναι υπό κατασκευή...

Ερευνητικά έργα από το 2011 μέχρι 2015
Τίτλος Επιστημονικός Υπεύθυνος Φορέας Χρηματοδότησης Χρονολογία
Διαστάσεις της προσαρμοστικής συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων με σύνδρομο Down Παναγιώτα Σταυρούση Επιτροπή Ερευνών ΠΘ 2011-2014
Εφαρμογή δράσεων για την ανάπτυξη πρότυπου δικτύου υπηρεσιών υποστήριξης παιδιών με αναπηρία που φοιτούν σε ειδικά σχολεία και ζουν στο ορφανοτροφείο του Βόλου Αναστασία Βλάχου Επιτροπή Ερευνών ΠΘ 2011-2014
Υποκειμενική Αντίληψη του Χρόνου (Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον) και Καταθλιπτική Συμπτωματολογία σε άτομα με σωματικές δυσλειτουργίες Γιώργος Κλεφτάρας Επιτροπή Ερευνών ΠΘ 2012-2014
Διερεύνηση συνθηκών φοίτησης και εμπειριών ακαδημαϊκής και κοινωνικής συμμετοχής των κωφών/βαρήκοων ατόμων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Μάγδα Νικολαραΐζη Επιτροπή Ερευνών ΠΘ 2012-2014
Καθολικός σχεδιασμός για τον Οδηγό Σπουδών ΠΤΕΑ: Προσαρμογή/ μεταγραφή του Οδηγού Σπουδών με τη μέθοδο ‘κείμενο για όλους/easy-to-read’, στα πλαίσια της βελτίωσης της προσβασιμότητας των φοιτητών, με αναγνωστικές δυσκολίες, ποικίλης αιτιολογίας, στη γραπτή και διαδικτυακή πληροφορία σχετικά με τις σπουδές τους Σωτηρία Τζιβινίκου Επιτροπή Ερευνών ΠΘ 2012-2014
Αναζήτηση, συγκέντρωση, επεξεργασία και αποθήκευση σε Βάση Δεδομένων Ελληνικής και Διεθνούς Βιβλιογραφίας της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών η οποία αναφέρεται στην διδασκαλία και μάθηση ατόμων με ειδικές ανάγκες Διονύσης Βαβουγυιός Επιτροπή Ερευνών ΠΘ 2012-2014
Μελέτη της επίδρασης του παρεμβατικού προγράμματος "TacklingTeenageTraining" στη ψυχοσεξουαλική και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη εφήβων με αυτισμό Σοφία Μαυροπούλου Επιτροπή Ερευνών ΠΘ 2012-2014
Ομάδα Δράσης Εκπαιδευτικών "Μαθαίνω έξυπνα": Ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα δεξιοτήτων μάθησης Ειρήνη Δερμιτζάκη Επιτροπή Ερευνών ΠΘ 2012-2014
Herbal.Mednet - Enhancing Vocational Education and Training of innovative Farming Trainers/Advisors in the area of Herbal, Medicinal and Aromatic Plants Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα Leonardo da Vinci 2012-2014
Γραμματισμός στο braille και προτίμηση χεριού στα άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης Βασίλης Αργυρόπουλος Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, Πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2012-2015
Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας Χαρά Σταθοπούλου Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 2010-2015
 
 Ερευνητικά έργα από το 2015 μέχρι σήμερα  
Τίτλος Επιστημονικός Υπεύθυνος Φορέας Χρηματοδότησης Χρονολογία
Στάθμιση εργαλείου αξιολόγησης κοινωνικών δεξιοτήτων-δεξιοτήτων ζωής για παιδιά και εφήβους με αναπηρία Αναστασία Βλάχου Επιτροπή Ερευνών ΠΘ 2015-2016
PATHWAYS: Participation to healthy workplaces and inclusive strategies in the work sector, 663474 (Συμμετοχή σε υγιή εργασιακά πλαίσια και ενταξιακές στρατηγικές στο χώρο εργασίας) Αναστασία Βλάχου European Commission: Consumers, Health, Agriculture and Food
Executive Agency (CHAFEA)
2015-2018
Enhancing Disabled-people Greatness and their Employability – EDGE Αναστασία Βλάχου  Erasmus Plus Programme – KA2 – Strategic partnership in Vocational Education and Training System 2018-2020
Η επίδραση των συμπεριφορών «άδηλης» μικρο-επιθετικότητας (microaggressions) στην ακαδημαϊκή και ψυχο-κοινωνική προσαρμογή των φοιτητών με αναπηρία (ΦμεΑ) Αναστασία Βλάχου Χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση - ΕΔΒΜ 2019-2020
Χρήση μουσικοθεραπείας για την ανάπτυξη του λόγου και της διυποκειμενικότητας παιδιών με αυτισμό: Μοντέλο παρέμβασης με έμφαση στην οικογένεια Γεωργία Ανδρέου Επιτροπή Ερευνών ΠΘ 2015-2016
Θερινό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού για αλλοδαπούς υποτρόφους του ΙΚΥ Γεωργία Ανδρέου Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 2015-2015
Διερεύνηση της διαγλωσσικής μεταφοράς δεξιοτήτων από τη δεύτερη\ξένη γλώσσα στην πρώτη μέσα από πρόγραμμα παρέμβασης στην δεύτερη γλώσσα Γεωργία Ανδρέου Επιτροπή Ερευνών ΠΘ 2016-2017
Διερεύνηση της θεωρίας της αλληλεπίδρασης (interaction theory) μέσω της εφαρμογής προσαρμοσμένου αξιολογικού υλικού αναγνωστικής κατανόησης για μαθητές με και χωρίς ειδική διαταραχή της ανάγνωσης στην ξενόγλωσση εκπαίδευση Γεωργία Ανδρέου Επιτροπή Ερευνών ΠΘ 2018-2019
Greek Diaspora Fellowship Program Γεωργία Ανδρέου Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 2019-2020
Pedagogical Approaches for Enhanced Social Inclusion in the Classroom  Χαρά Σταθοπούλου Επιτροπή Ερευνών ΠΘ  2018-2020
Common Spaces for Integration of Roma - CoSpIRom Χαρά Σταθοπούλου Επιτροπή Ερευνών ΠΘ  2018-2020
3DP TEACHER - implementation of 3D Printing Χαρά Σταθοπούλου Επιτροπή Ερευνών ΠΘ  2019-2021
RE[ENTER] Χαρά Σταθοπούλου Επιτροπή Ερευνών ΠΘ  2018-2020
Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Χαρά Σταθοπούλου Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 2016-2020
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Early Intervention Services for Families with Children with Vision Impairment and Additional Disabilities” (ErISFaVIA). Project Agreement Number 2019-1-EL01-KA201-062886 Βασίλης Αργυρόπουλος  Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus + Programme KA2 Programme ) 2019-2022
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Promoting Effective Communication for Individuals with a Vision Impairment and Multiple Disabilities” (PrECIVIM). Project Agreement Number 2017-1-EL01-KA201-036289 Βασίλης Αργυρόπουλος   Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus + Programme KA2 Programme ) 2019-2022
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Bridging the Gap between Museums and Individuals with Visual Impairments” (BαGMIVI). Project Agreement Number 2014-1-EL01-KA200-001631 Βασίλης Αργυρόπουλος   Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus + Programme KA2 Programme )  2014-2017
Ερευνητικό πρόγραμμα «Γραμματισμός στο braille και προτίμηση χεριού στα άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης» (HaBLISVI) Βασίλης Αργυρόπουλος   ΥΠΔΒΜΘ - στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 2012-2015
Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Η πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων», στο πλαίσιο της πρόσκλησης 144 «Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ» Βασίλης Αργυρόπουλος   ΥΠΔΒΜΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση 2014-2015
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Towards a Multisensory and Inclusive Museum for Individuals with Sensory Disabilities” (ToMiMEUs) Βασίλης Αργυρόπουλος   Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus + Programme, KA2, 2019-2021) με συντονίστρια χώρα τη Ρουμανία 2019-2021
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Visually Impaired youth with Vested Autonomy –Social inclusion via social entrepreneurship (VIVA)”. Χρηματοδοτούμενο από την , 2019-2021). Χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση με συντονίστρια χώρα τη Βουλγαρία Βασίλης Αργυρόπουλος   Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus + Programme, KA2) 2019-2021
Αξιολόγηση των δυνατών στοιχείων του χαρακτήρα σε πρόσωπα με αναπτυξιακή αναπηρία (ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2019)» (Κωδικός Έργου: 5600.03.04.04.04)  Παναγιώτα Σταυρούση Επιτροπή Ερευνών ΠΘ  2019-2020

FRIEND-SHIP: Improving students' social participation in primary and secondary schools across Europe https://friendship.univie.ac.at/ 
frindship
erasmus  

Ηλίας Αβραμίδης

Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus +)  

2019-2022
Mainstream for the Empowerment of Disabled People in an Inclusive Approach (MEDIA) Γεωργία Ανδρέου Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+ Programme, KA2, με συντονίστρια χώρα τη Γαλλία)  2019-2021
Sustainable Codes and Holistic Environment for Minor Migrants in Europe  Γεωργία Ανδρέου Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+ Programme, KA2, με συντονίστρια χώρα τη Γαλλία)  2020-2022
       
Go to top