see uth banner

μενού

Τα μέλη ΔΕΠ του ΠΤΕΑ συμμετέχουν σε μια σειρά ερευνητικών έργων. Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τα έργα από το 2008 μέχρι σήμερα, ενώ στο παρελθόν έχουν ολοκληρωθεί άλλα 38 ερευνητικά έργα και 34 επιμορφωτικά έργα. 

 

Τίτλος Επιστημονικός Υπεύθυνος Φορέας Χρηματοδότησης Χρονολογία
Aligning Disability principles with practice in pandemic crisis: redefining the problem(s)- recasting Solution(s) to support disabled students Αναστασία Βλάχου ΕΛΙΔΕΚ 2021-20..
Common Spaces for Integration of Roma - CoSpIRom- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (5882.19) Χαρίκλεια Σταθοπούλου Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 2021-2022
Αξιολόγηση των Συναισθηματικών & Συμπεριφορικών Δυσκολιών των Ελλήνων Μαθητών για την Εφαρμογή Προγραμμάτων Πρόληψης σε Επίπεδο-Τάξης Ελένη Διδασκάλου Ίδρυμα Ωνάση 2021-2022
Greek Diaspora Fellowship Program (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα των Ηνωμένων Πολιτειών) Γεωργία Ανδρέου Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 2021-2022
SUPPEC: Supporting Public Education Centers' Educators for Refugee Adaptation Χαρίκλεια Σταθοπούλου ΕΕ-Εrasmus + 2020-2023
AI- TOP: An AI Tool to Predict Engagement and 'Meltdown' Events in Students Σωτηρία Τζιβινίκου Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus +)   2020-2023
Art Attack: Perfomance Art for Gender Equality (PAGE) Χαρίκλεια Σταθοπούλου ΕΕ, Crossing Borders 2020-2022
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ADD@ME: Ambassadors of Diversity and non-Discrimination @ new Methods in non-formal Education Βασίλης Αργυρόπουλος  Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus + Programme KA2 Programme ) 2020-2022
T-SHIRT -Tools on Supporting the figHt for Issues of gendeR Traditionality and disparities Χαρίκλεια Σταθοπούλου ΕΕ- Εrasmus+ 2020-2022
Developing the competence of students to intergrate students with migrant backrgound (DEVOTE)- 6629 Χαρίκλεια Σταθοπούλου ΕΕ, Erasmus + 2020-2022
DIGITAL Innovation for young Students (6609) Χαρίκλεια Σταθοπούλου ΕΕ, Εrasmus + 2020-2022
Sustainable Codes and Holistic Environment for Minor Migrants in Europe  Γεωργία Ανδρέου Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+ Programme, KA2, με συντονίστρια χώρα τη Γαλλία)  2020-2022
Προβληματική χρήση του διαδικτύου σε παιδιά εφηβικής ηλικίας: σχέσεις με αισθήματα μοναξιάς και καταθλιπτική συμπτωματολογία Γιώργος Κλεφτάρας ΕΛΚΕ ΠΘ 2020-2021
Πρώιμη ανίχνευση του Αυτισμού σε παιδιά 18 μηνών- 4 ετών με τη χρήση του Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος και των Στελεχιαίων Ακουστικών Προκλητών Δυναμικών Ιουλία Νησιώτου Επιτροπή Ερευνών ΠΘ  2020-2021
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα FOUR-MINUTE BARRIERS: FOSTER THE INCLUSION OF VISUALLY IMPAIRED YOUNGSTERS THROUGH SPORT METHODOLOGIES AND SPORT ACTIVITIES Βασίλης Αργυρόπουλος   Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus + Programme) 2020-2021
Becoming Aware of Disability: Developing a Cirriculum Based on Cognitive Evolution in Σωτηρία Τζιβινίκου Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus +)   2019-2022
FRIEND-SHIP: Improving students' social participation in primary and secondary schools across Europe https://friendship.univie.ac.at/  Ηλίας Αβραμίδης Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus +)   2019-2022
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Promoting Effective Communication for Individuals with a Vision Impairment and Multiple Disabilities” (PrECIVIM). Project Agreement Number 2017-1-EL01-KA201-036289 Βασίλης Αργυρόπουλος   Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus + Programme KA2 Programme ) 2019-2022
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Early Intervention Services for Families with Children with Vision Impairment and Additional Disabilities” (ErISFaVIA). Project Agreement Number 2019-1-EL01-KA201-062886 Βασίλης Αργυρόπουλος  Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus + Programme KA2 Programme ) 2019-2022
PATHWAYS: Participation To Healthy Workplaces And inclusive Strategies in the Work Sector - Εθνική Συμμετοχή 2018 Αναστασία Βλάχου ΓΓΕΤ 2019-2021
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Visually Impaired youth with Vested Autonomy –Social inclusion via social entrepreneurship (VIVA)”. Χρηματοδοτούμενο από την , 2019-2021). Χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση με συντονίστρια χώρα τη Βουλγαρία Βασίλης Αργυρόπουλος   Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus + Programme, KA2) 2019-2021
3DP TEACHER - implementation of 3D Printing Χαρίκλεια Σταθοπούλου ΕΕ, Errasmus + 2019-2021
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Towards a Multisensory and Inclusive Museum for Individuals with Sensory Disabilities” (ToMiMEUs) Βασίλης Αργυρόπουλος   Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus + Programme, KA2, 2019-2021) με συντονίστρια χώρα τη Ρουμανία 2019-2021
Mainstream for the Empowerment of Disabled People in an Inclusive Approach (MEDIA) Γεωργία Ανδρέου Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+ Programme, KA2, με συντονίστρια χώρα τη Γαλλία)  2019-2021
MMEHR: Multidimensional and Multicultural Expertise of Human Resources Professionals Σωτηρία Τζιβινίκου Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus +)   2019-2021
Η σχέση της κοινωνικής υποστήριξης στην εκδήλωση κοινωνικής δυσαρέσκειας & καταθλιπτικής συμπτωματολογίας σε παιδιά σχολικής ηλικίας Γιώργος Κλεφτάρας ΕΛΚΕ ΠΘ 2019-2020
Αξιολόγηση των δυνατών στοιχείων του χαρακτήρα σε πρόσωπα με αναπτυξιακή αναπηρία (ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2019)» (Κωδικός Έργου: 5600.03.04.04.04)  Παναγιώτα Σταυρούση Επιτροπή Ερευνών ΠΘ  2019-2020
Pedagogical Approaches for Enhanced Social Inclusion in the Classroom (PAESIC) (αριθ έργου5839) Χαρίκλεια Σταθοπούλου ΕΕ, Εrasmus + 2018-2020
Common Spaces for Integration of Roma - CoSpIRom (5882) Χαρίκλεια Σταθοπούλου EE- RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP 2018-2020
Ανάπτυξη συστοιχίας εργαλείων αξιολόγησης της Γραφής, με βάση το πρόγραμμα σπουδών και προσανατολισμένου στην υποστήριξη με στρατηγικές μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 1ης και 2ης σχολικής ηλικίας Σωτηρία Τζιβινίκου Επιτροπή Ερευνών ΠΘ  2018-2019
Διερεύνηση της θεωρίας της αλληλεπίδρασης (interaction theory) μέσω της εφαρμογής προσαρμοσμένου αξιολογικού υλικού αναγνωστικής κατανόησης για μαθητές με και χωρίς ειδική διαταραχή της ανάγνωσης στην ξενόγλωσση εκπαίδευση Γεωργία Ανδρέου Επιτροπή Ερευνών ΠΘ 2018-2019
PATHWAYS: Participation To Healthy Workplaces And inclusive Strategies in the Work Sector_ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ_2016-2017 Αναστασία Βλάχου ΓΓΕΤ 2017-2019
Διερεύνηση της διαγλωσσικής μεταφοράς δεξιοτήτων από τη δεύτερη\ξένη γλώσσα στην πρώτη μέσα από πρόγραμμα παρέμβασης στην δεύτερη γλώσσα Γεωργία Ανδρέου Επιτροπή Ερευνών ΠΘ 2016-2017
Καταγραφή των σωματομετρικών στοιχείων των νηπίων και παιδιών με Εγκεφαλική Παράλυση στην Ελλάδα και σύγκριση αυτών με τις αντίστοιχες καμπύλες ανάπτυξης για παιδιά με Εγκεφαλική Παράλυση στην Αμερική Ιουλία Νησιώτου Επιτροπή Ερευνών ΠΘ  2016-2017
PATHWAYS: Participation To Healthy Workplaces And inclusive Strategies in the Work Sector_ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Αναστασία Βλάχου ΓΓΕΤ 2016 –2017
PATHWAYS: Participation To Healthy Workplaces And inclusive Strategies in the Work Sector Αναστασία Βλάχου Ευρωπαϊκή Ένωση 2015-2018
CUIDAR: Cultures of Disaster and Resilience among children and young people Μάγδα Νικολαραΐζη Horizon 2020 2015-2018
Στάθμιση εργαλείου αξιολόγησης κοινωνικών δεξιοτήτων –δεξιοτήτων ζωής για παιδιά και εφήβους με αναπηρία Αναστασία Βλάχου Επιτροπή ερευνών ΠΘ 2015-2017
Χρήση μουσικοθεραπείας για την ανάπτυξη του λόγου και της διυποκειμενικότητας παιδιών με αυτισμό: Μοντέλο παρέμβασης με έμφαση στην οικογένεια Γεωργία Ανδρέου Επιτροπή Ερευνών ΠΘ 2015-2016
Διερεύνηση της πλευρίωσης και των κινητικών δεξιοτήτων σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές. Φίλιππος Βλάχος Επιτροπή Ερευνών ΠΘ 2015-2016
Θερινό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού για αλλοδαπούς υποτρόφους του ΙΚΥ Γεωργία Ανδρέου Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 2015-2015
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Bridging the Gap between Museums and Individuals with Visual Impairments” (BαGMIVI). Project Agreement Number 2014-1-EL01-KA200-001631 Βασίλης Αργυρόπουλος   Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus + Programme KA2 Programme )  2014-2017
Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Η πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων», στο πλαίσιο της πρόσκλησης 144 «Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ» Βασίλης Αργυρόπουλος   ΥΠΔΒΜΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση 2014-2015
Διερεύνηση της συνοσηρότητας μεταξύ των αναπτυξιακών διαταραχών και των διαταραχών της μάθησης Ιουλία Νησιώτου Επιτροπή Ερευνών ΠΘ  2013-2014
Μ3EaL_Migration, Multiculturalism, Mathematics Education and Language Χαρίκλεια Σταθοπούλου Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα Comenius 2012-2015
Γραμματισμός στο braille και προτίμηση χεριού στα άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης Βασίλης Αργυρόπουλος Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, Πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2012-2015
Ερευνητικό πρόγραμμα «Γραμματισμός στο braille και προτίμηση χεριού στα άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης» (HaBLISVI) Βασίλης Αργυρόπουλος   ΥΠΔΒΜΘ - στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 2012-2015
Διερεύνηση συνθηκών φοίτησης και εμπειριών ακαδημαϊκής και κοινωνικής συμμετοχής των κωφών/βαρήκοων ατόμων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Μάγδα Νικολαραΐζη Επιτροπή Ερευνών 2012-2014
Καθολικός σχεδιασμός για τον Οδηγό Σπουδών ΠΤΕΑ: Προσαρμογή/ μεταγραφή του Οδηγού Σπουδών με τη μέθοδο ‘κείμενο για όλους/easy-to-read’, στα πλαίσια της βελτίωσης της προσβασιμότητας των φοιτητών, με αναγνωστικές δυσκολίες, ποικίλης αιτιολογίας, στη γραπτή και διαδικτυακή πληροφορία σχετικά με τις σπουδές τους Σωτηρία Τζιβινίκου Επιτροπή Ερευνών ΠΘ 2012-2014
Αναζήτηση, συγκέντρωση, επεξεργασία και αποθήκευση σε Βάση Δεδομένων Ελληνικής και Διεθνούς Βιβλιογραφίας της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών η οποία αναφέρεται στην διδασκαλία και μάθηση ατόμων με ειδικές ανάγκες Διονύσης Βαβουγυιός Επιτροπή Ερευνών ΠΘ 2012-2014
Μελέτη της επίδρασης του παρεμβατικού προγράμματος "TacklingTeenageTraining" στη ψυχοσεξουαλική και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη εφήβων με αυτισμό Σοφία Μαυροπούλου Επιτροπή Ερευνών ΠΘ 2012-2014
Υποκειμενική αντίληψη του χρόνου (παρελθόν, παρόν, μέλλον) και καταθλιπτική συμπτωματολογία σε άτομα με σωματικές δυσλειτουργίες Γιώργος Κλεφτάρας ΕΛΚΕ ΠΘ 2012-2014
Ομάδα Δράσης Εκπαιδευτικών "Μαθαίνω έξυπνα": Ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα δεξιοτήτων μάθησης Ειρήνη Δερμιτζάκη Επιτροπή Ερευνών ΠΘ 2012-2014
Herbal.Mednet - Enhancing Vocational Education and Training of innovative Farming Trainers/Advisors in the area of Herbal, Medicinal and Aromatic Plants Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα Leonardo da Vinci 2012-2014
Ενταξιακή εκπαίδευση –πρακτικές υποστήριξης στο σχολείο και την οικογένεια Αναστασία Βλάχου Επιτροπή ερευνών ΠΘ 2012-2012
Διαστάσεις της προσαρμοστικής συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων με σύνδρομο Down Παναγιώτα Σταυρούση Επιτροπή Ερευνών ΠΘ 2011-2014
Εφαρμογή δράσεων για την ανάπτυξη πρότυπου δικτύου υπηρεσιών υποστήριξης παιδιών με αναπηρία που φοιτούν σε ειδικά σχολεία και ζουν στο ορφανοτροφείο του Βόλου Αναστασία Βλάχου Επιτροπή Ερευνών Π.Θ 2011-2014
Αυτο-ρυμιζόμενη μάθηση και μαθηματικά στη σχολική τάξη: Ο λόγος (discourse) των δασκάλων και η πρακτική δασκάλων και μαθητών στην τάξη. Χαρίκλεια Σταθοπούλου Επιτροπή Ερευνών ΠΘ 2011-2013
Ο ρόλος της επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, με τη χρήση υπολογιστή, στη διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων Γιώργος Κλεφτάρας ΕΣΠΑ 2010-2015
Η πρόσβαση των φοιτητών με ειδικές ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μάγδα Νικολαραΐζη Ανταγωνιστικό -Στοχευμένες δράσεις του ΠΘ 2010-2013
Συγκριτική αξιολόγηση παρεμβατικών προγραμμάτων για την προώθηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών διεργασιών ένταξης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό νηπιαγωγείο Αναστασία Βλάχου ΕΠΕΔΒΜ-ΕΣΠΑ 2010-2013
Διερεύνηση βασικών αρχών λειτουργίας εκπαιδευτικών λογισμικών για μαθητές με σοβαρά προβλήματα όρασης: Αξιολόγηση απο μαθητές και εκπαιδευτικούς Βασίλης Αργυρόπουλος Επιτροπή Ερευνών ΠΘ 2010-2011
Μελέτη της πλευρίωσης και των λεκτικών δεξιοτήτων σε άτομα με γενετικά σύνδρομα που συνδέονται με τη νοητική καθυστέρηση. Φίλιππος Βλάχος Επιτροπή Ερευνών ΠΘ 2010-2011
Ποιοτική έρευνα ζευγών διδύμων βρεφών, ηλικίας 4-9 μηνών, ως προς τη γλωσσική τους ανάπτυξη Ιουλία Νησιώτου Επιτροπή Ερευνών ΠΘ  2009-2011
Χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων: Λύση προβλημάτων κοινωνικού τύπου από παιδιά με νοητική καθυστέρηση» (Κωδικός Έργου: 3752) Παναγιώτα Σταυρούση Επιτροπή Ερευνών ΠΘ  2008-2009
Go to top