see uth banner

μενού

​Λίστα υποψηφίων διδακτόρων

Επώνυμο

Όνομα

Ελληνικός Τίτλος διατριβής

Αγγλικός Τίτλος Διατριβής

Επιβλέπων/ουσα

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

Παναγιώτα

Διερεύνηση της επίδοσης μαθητών με ειδική διαταραχή της ανάγνωσης στην αναγνωστική κατανόηση στην ξένη γλώσσα, μέσω διαφοροποιημένου αξιολογικού εργαλείου

 

ΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Αλεξάνδρα Πρόγραμμα παρέμβασης ενσυνειδητότητας και αυτοσυμπόνιας για τη διαχείριση του άγχους σε παιδιά και εφήβους με αγχώδεις διαταραχές και ΔΕΠΥ   ΚΛΕΦΤΑΡΑΣ

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

Βασιλική

Παραγωγή γραπτού λόγου σε παιδιά Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

Production of Written Text in Primary School Children With Specific Language Impairment

ΑΝΔΡΕΟΥ

ΒΑΛΑΗ ΦΑΝΗ Γραμματισμοί σε αλληλεπίδραση: η περίπτωση των παιδιών προσφύγων στην Ελλάδα   ΓΚΑΝΑ

ΒΑΛΙΑΚΟΥ

Ελένη

Διερεύνηση της κοινωνικής ένταξης των αναπήρων γυναικών

Investigating the social inclusion of women with disability

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κωνσταντίνος Γλωσσική αντίληψη ρημάτων και ουσιαστικών από παιδιά με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή: έρευνα μέσω παρακολούθησης οφθαλμών (eye-tracking)   ΑΝΔΡΕΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Ιωάννα

Διερεύνηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από φορείς επαγγελματικής κατάρτισης και μετάβασης από το εκπαιδευτικό πλαίσιο στο εργασιακό περιβάλλον σε άτομα με αναπηρίες και η σχέση αυτής με την υποκειμενική ποιότητα ζωής των ατόμων αυτών

 

ΒΛΑΧΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Σουλτάνα Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της νευρογνωστικής αποκατάστασης σε περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή μεταξύ παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας και παιδιών με Αναπτυξιακή Δυσλεξία   ΒΛΑΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Χρυσούλα

Εικόνα Σώματος, Έλεγχος και Υπαρξιακό άγχος σε εφήβους, ενήλικες, ηλικιωμένους και άτομα με σωματικές δυσλειτουργίες

 

ΚΛΕΦΤΑΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος Διερεύνηση των λαθών που εντοπίζονται από ακούοντες ενήλικες κατά την εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως Δεύτερη Γλώσσα   ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ
ΓΚΑΝΟΥΔΗ Κλεοπάτρα Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:  η οπτική και οι εμπειρίες των μαθητών/τριών ως αποδεκτών των υπηρεσιών της  σε σχολεία της Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   ΡΟΥΣΗ
ΓΚΑΝΤΑΚΗ Μαρία Διερεύνηση της κατανόησης γραπτού κειμένου σε συνθήκες ανάγνωσης με μουσική: μελέτη μέσω οφθαλμικής ιχνηλάτησης (eye tracker)   ΑΝΔΡΕΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Φωτεινή

Αυτισμός- αναγνώριση και κατανόηση της αμηχανίας σε παιδιά με AS/HFA μέσα από ένα έργο “κοινωνικών ολισθημάτων”

Autism – recognition  and understanding of embarrassment in children with AS/HFA through a “faux pas" task

ΚΛΕΦΤΑΡΑΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ

Ευάγγελος

Εφαρμογή προγράμματος δραστηριοτήτων με τη βοήθεια ζώων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Επιδράσεις σε επίδοση, προσαρμογή, αυτοεκτίμηση και καταθλιπτική συμπτωματολογία μαθητών

 

ΚΛΕΦΤΑΡΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

Δήμητρα

Η εμπλοκή των γονιών στην εκπαίδευση των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με Μαθησιακές δυσκολίες: Εμπειρική Μελέτη

Parental involvement in the education of elementary school students with learning disabilities: an empirical study

ΒΛΑΧΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΗ Άννα Ερευνώντας βαθμούς και επίπεδα αυτοπροσδιορισμού σε σχέση με τα κίνητρα και τις ταξιδιωτικές εμπειρίες ατόμων με αναπηρία όρασης   ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΥΜΑΚΗΣ

Παρασκευάς

Ο ρόλος του θεατρικού παιχνιδιού στον αυτοπροσδιορισμό των ατόμων με αναπηρία όρασης

The role of dramatic play in self-determination of people with visual impairments"

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΣΙΑΝΙΔΟΥ

Ελισάβετ

Αξιολόγηση διατροφικών συνηθειών παιδιών με διαταραχές της κίνησης και ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού υλικού για τη διατροφική τους αγωγή

 

ΝΗΣΙΩΤΟΥ - ΜΑΝΤΕΛΟΥ

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Ευάγγελος

Παιχνιδοποίηση και Ηλεκτρονική Μάθηση για την υποστήριξη Μαθητών με Ειδικές Ανάγκες

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΚΟΣΜΑΤΟΣ

Γεώργιος

Διερεύνηση της Κινητικής και της Γνωστικής Ανάπτυξης και Συσχετίσεις με την Πλευρίωση σε Παιδιά και Εφήβους με Γενετικά Σύνδρομα που συνδέονται με τη Νοητική Καθυστέρηση.

Investigation of Kinetics and Cognitive Development and Relationships with laterality in Children and Adolescents with Genetic Syndromes Associated with Mental Retardation

ΒΛΑΧΟΣ

ΚΟΥΛΕΤΣΗ Ειρήνη Μαθηματικές πρακτικές στον εργασιακό χώρο και ανάδυση κρίσεων: Επαναδιαπραγμάτευση μαθηματικής γνώσης σε οριακές καταστάσεις   ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΥ
ΚΟΥΤΛΗ Παναγιώτα Εκπαιδευτική Ρομποτική και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση Μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες   ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Προγράμματα Σπουδών και Ετερότητα: Πολιτισμικά αυταποκρινόμενο πρόγραμμα σπουδών για Ρομά μαθητές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση   ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΥ

ΚΩΦΙΔΟΥ

Χριστίνα

Ο ρόλος της συνηγορίας του εαυτού, των υποστηρικτικών υπηρεσιών και των διδασκόντων στην πρόσβαση των κωφών και βαρήκοων φοιτητών στην Γ/θμια εκπαίδευση

The Role of Self-advocacy, Support Services and Instructors in the Academic Access of Deaf and Hard of Hearing Students in Higher Education

ΝΙΚΟΛΑΡΑΪΖΗ

ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Νεκτάριος Ο ρόλος της εγκεφαλικής πλευρίωσης στις παρανοήσεις των μαθητών για έννοιες της βιολογίας, και η επίδραση της Μάθησης Βασιζόμενης στον Εγκέφαλο (BBL) στην εννοιολογική αλλαγή και στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις   ΒΛΑΧΟΣ

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ελένη

Νευροψυχολογική διερεύνηση της ανάπτυξης των εκτελεστικών λειτουργιών κατά την προσχολική ηλικία. Η επίδραση του λόγου στην επίλυση σύνθετων έργων που εμπεριέχουν σύγκρουση

Neuropsychological study of executive function development during preschool years: The effect of language in solving complex tasks

ΒΛΑΧΟΣ

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Αντιγόνη Κοινωνικές αναπαραστάσεις από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Καταστροφών, οφειλόμενων στην Κλιματική Αλλαγή και διερεύνηση αντιλήψεων μαθητών   ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΜΟΝΗ Γαρυφαλλιά Διερεύνηση των αφηγηματικών δεξιοτήτων παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (ΑΓΔ)   ΑΝΔΡΕΟΥ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική Η επίδραση του επιπέδου του λεξιλογίου στις πραγματολογικές δεξιότητες και στην ικανότητα για προβλεπτική γλωσσική επεξεργασία σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) σε σύγκριση με παιδιά με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (ΑΓΔ)   ΑΝΔΡΕΟΥ

ΜΑΛΕΖΑ

Όλγα

H Διερεύνηση της κατανόησης εννοιών της Κινηματικής και Δυναμικής από μαθητές με Αναπηρία Όρασης και η μελέτη της διαδικασίας να κατανοούν τις έννοιες αυτές μέσα από την Ιστορία της Φυσικής

Exploring the concepts of Kinematics and Dynamics by students with visual disability through the History of Physics

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΝΔΡΑΚΗΣ

Παναγιώτης

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος και ο νους μέσα από κείμενα: Ιστορικοφιλοσοφική και νευροψυχολογική μελέτη

The human brain and the mind through texts: Historical-philosophical and neuropsychological study

ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ

ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΟΥ Ζαφείρα Κορίτσια και μαθηματικά: Έμφυλος λόγος (discourse) και διαδικασίες υποκειμενοποίησης που απομακρύνουν τα κορίτσια από τα μαθηματικά Women and Maths: Gender discourse and subjectivization processes that keep women away from maths ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΥ

ΜΠΑΡΜΠΑΣ

Αναστάσιος

Εικόνες του περιβάλλοντος και περιβαλλοντική εκπαίδευση: Τα ντοκιμαντέρ φύσης ως εκπαιδευτικός λόγος

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΠΛΙΟΥΜΗ

Φλωρίνα

Μια διεπιστημονική πρόταση διδασκαλίας του Ηλεκτρισμού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 

ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ

ΝΑΣΣΟΥ Αικατερίνη   Improving the social participation of socially neglected pupils with and without SEN through the application of the revised Circle of Friends programme ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΝΟΜΙΚΟΥ Μαρία-Αμαλία Η αυτορρύθμιση στη νηπιακή ηλικία ως προγνωστικός παράγοντας της σχολικής επιτυχίας/αποτυχίας στην πρώτη σχολική ηλικία   ΡΟΥΣΣΗ
ΝΤΑΛΛΑ Μαρία-Νεκταρία Η Συναισθηματική Κόπωση των Παιδιών με Δυσλεξία και η Συνεισφορά της Συνεργασίας μέσω των Ψηφιακών Παιχνιδιών στα πλαίσια της Συμπερίληψης   ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΑ Ευαγγελία Το όραμα μιας ενταξιακής ηγεσίας: η πρόκληση της ανάδειξης ενός νέου τρόπου ηγεσίας στα σχολεία και στην κεντρική διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών για την εκπαίδευση The vision of an inclusive leadership: the challenge of the emergence of a new leadership for school units and central administration (Ministry of Education), within the framework of European policies for education ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Παναγιώτης

Ανταπόκριση στη διδασκαλία και παρέμβαση για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών: Διδακτικό μοντέλο πολυ-επίπεδης διδασκαλίας των Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου

Multi-tiered instruction model in mathematics based on the "Response to Instruction and Intervention" (RTI) model addressing the needs of high school students with learning disabilities

ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Βάια Θεσμικός εκδημοκρατισμός του σύγχρονου πανεπιστημίου    ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΗ Βικτώρια Δραστηριότητες παιχνιδιού κατά τη διάρκεια του διαλείμματος: Ένα πρόγραμμα παρέμβασης σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου για τη βελτίωση των κοινωνικών τους σχέσεων    ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Σοφία

Διδασκαλίες Εννοιών Βιολογίας και Φυσικών Επιστημών σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Teaching Concepts of Biology and Natural Sciences in Children with Learning Disabilities in Primary Education

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ Ειρήνη-Αιμιλία  Διακρατικά εργασιακά περιβάλλοντα και άτομα με οπτική αναπηρία: μια συγκριτική μελέτη   ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΡΑΞΙΩΝΗ Αικατερίνη Διερεύνηση των δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου σε παιδιά και εφήβους με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)   ΑΝΔΡΕΟΥ 
ΡΗΓΑ Αικατερίνη Διερεύνηση της Κοινωνικής ταυτότητας στα άτομα με αναπηρία όρασης    ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ Ευτυχία  Ανάπτυξη συστοιχίας εργαλείων αξιολόγησης της γραπτής έκφρασης, με βάση το πρόγραμμα σπουδών, για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της προόδου μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες που φοιτούν στην Α’ Γυμνασίου  Developing curriculum-based measures to assess and monitor the progress of first-grade secondary school students’ written expression. ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Ζωή  Η διαφοροποιημένη διδασκαλία στο πλαίσιο του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης (Fliperentiation): Ενδυνάμωση της εμπλοκής των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη μαθησιακή διαδικασία    ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ 
ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗ Σμαραγδή  Η ηγετική επάρκεια των υπο/διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η σχέση της με τις στάσεις τους ως προς την ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ως προς το βαθμό εφαρμογής ενταξιακών πρακτικών και πολιτικών στο πλαίσιο του σχολείου (Vice) principals' leadership efficacy and its relation to their attitudes towards inclusive education and the promotion of inclusive policy-practices within mainstream primary schools ΒΛΑΧΟΥ
ΤΣΙΦΤΖΗ Φωτεινή Νευροψυχολογική Αξιολόγηση της Κινητικής Ανάπτυξης και της Παρεγκεφαλιδικής Λειτουργίας σε Παιδιά με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού Neuropsychological study of motor development and cerebellar function in children with autism spectrum disorders ΒΛΑΧΟΣ
ΤΣΩΛΗΣ Αθανάσιος  Ανάπτυξη εργαλείων για την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην ανάγνωση για μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού    
ΦΟΒΟΣ Ιωάννης Διδασκαλία των Μαθηματικών σε νεαρούς κρατούμενους: ένα εναλλακτικό πρόγραμμα σπουδών μέσα από μια κοινωνικοπολιτισμική προοπτική Teaching mathematics to young prisoners: an alternative curriculum through a socio-cultural perspective ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΥ
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Ιωάννης Ευφυές σύστημα για τη διδασκαλία των Φυσικών και Τεχνολογικών επιστημών σε άτομα με κινητικές δυσκολίες   ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ
ΦΩΤΗΣ  Απόστολος Εθισμός στο διαδίκτυο. Έρευνα ποσοστών εθισμού στο διαδίκτυο μαθητών της τοπικής κοινωνίας του Βόλου από το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας   ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ
ΧΑΪΔΗ Ειρήνη -Αντωνία 

Συναισθηματική και κοινωνική ενδυνάμωση παιδιών στο φάσμα του αυτισμού με την χρήση serious games ψηφιακών παιχνιδιών και την συμμετοχή των γονέων τους στο ρόλο του εκπαιδευτή

  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ Σοφία – Λευκή  Διερεύνηση του ρόλου της ενεργητικής αφής στην πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία όρασης στην πληροφορία    ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΟΥ  Ευσταθία Διερεύνηση των μορφοσυντακτικών δεξιοτήτων παιδιών με σύνδρομο Down   ΑΝΔΡΕΟΥ 
ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ Γεώργιος  Μαζικά Ανοικτά Διαδυκτιακά Μαθήματα (MOOC) και Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών: Καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills) σε υποψήφιους και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης    ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΧΡΥΣΙΚΟΥ Βασιλική Αξιοποίηση της Τεχνολογίας της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή Augmented Reality technonolies for learning and special education ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

 

Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2021

 
Go to top