see uth banner

μενού

Η Συνέλευση του Τμήματος στην αρ. 11η/24-10-2013 συνεδρίασή της και αφού έλαβε υπ’ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ αρ. 193/17-09-2013/τ. Α’) τροποποίησε προηγούμενή της απόφαση σχετικά με την κατάταξη πτυχιούχων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και αποφάσισε τα ακόλουθα:

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ:
Η κατάταξη θα γίνει με γραπτή εξέταση στα εξής μαθήματα
«Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή», «Μαθηματικά» και «Ελληνική Γλώσσα».

Η ύλη των παραπάνω εξεταζομένων μαθημάτων (όπως εμφανίζεται και στο συνημμένο αρχείο) είναι η κάτωθι:

«Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή»
Εξεταστέα Ύλη:

 • Γενικές αρχές, σκοποί και στόχοι της Ειδικής Αγωγής.
 • Δομή και λειτουργία διαφορετικών πλαισίων της Ειδικής Αγωγής.
 • Θέματα ένταξης.
 • Αξιολόγηση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του ειδικού εκπαιδευτικού.
 • Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.
 • Κωφά και βαρήκοα άτομα και εκπαίδευση.
 • Άτομα με κινητικές αναπηρίες και χρόνια προβλήματα υγείας και εκπαίδευση.
 • Άτομα με προβλήματα όρασης και εκπαίδευση.
 • Άτομα με νοητική καθυστέρηση και εκπαίδευση.
 • Άτομα στο φάσμα του αυτισμού και εκπαίδευση.
 • Άτομα με συναισθηματικές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς.
 • Πρώιμη παρέμβαση.
 • Μετάβαση στην ενήλικη ζωή.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 • Παντελιάδου, Σ. & Αργυρόπουλος, Β. (2011). (Επιμ.). Ειδική αγωγή: Από την έρευνα στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Τόπος.
 • Σούλης, Σ. (2002) Παιδαγωγική της Ένταξης (Τόμος Α΄). Αθήνα: Τυπωθήτω.
 • Heward, W. (2009), (Επιμέλεια: Δαβάζογλου, Α. & Κόκκινος Κ.) Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Μία εισαγωγή στην ειδική εκπαίδευση. Αθήνα: Τόπος.

«Μαθηματικά»
Εξεταστέα Ύλη:

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ:
  • o βασικές έννοιες, «πράξεις».
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ:
  • o πράξεις.
  • o μετατροπές από ένα σύστημα αρίθμησης σε ένα άλλο.
 • ΦΥΣΙΚΟΙ, ΑΚΕΡΑΙΟΙ, ΡΗΤΟΙ:
  • o πράξεις.
  • o αναλογίες, ποσοστά.
 • ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ:
  • διαιρετότητα.
  • πολλαπλάσια.
  • διαιρέτες.
  • πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί.
  • Μέγιστο Κοινό Πολλαπλάσιο.
  • Ελάχιστος Κοινός Διαιρέτης.
  • κριτήρια Διαιρετότητας.
 • ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ:
  • Ιδιότητες, εμβαδόν και περίμετρος των βασικών επιπέδων σχημάτων (τρίγωνο, παραλληλόγραμμα, τραπέζιο, κύκλος).
  • Ισότητα και ομοιότητα τριγώνων. Θεώρημα Θαλή.
  • Πυθαγόρειο θεώρημα.
  • Παραλληλία.
  • Αναλογίες.
 •  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ:
  • Ιδιότητες, εμβαδόν επιφάνειας και όγκος των βασικών στερεών (κύβος, παραλληλεπίπεδα, πυραμίδες, κύλινδρος, κώνος, σφαίρα).

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 • Τρ.Τριανταφυλλίδης και Κ. Σδρόλιας. Βασικές μαθηματικές έννοιες για τον εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκδ. Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός.
 • Κ. Χατζηκυριάκου. Αριθμοί, Σύνολα, Σχήματα: Μαθηματικά για τη δασκάλα και τον δάσκαλο, Εκδόσεις Σοφία.
 • Στοιχεία Ευκλείδειας Γεωμετρίας: Σχολικό εγχειρίδιο του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) Ευκλείδεια Γεωμετρία Α' και Β' Γενικού Λυκείου, τα κεφάλαια 2-11.

«Ελληνική Γλώσσα»
Εξεταστέα Ύλη:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 • Φύση, γέννηση και απόκτηση της γλώσσας.
 • ΝΕ γλώσσα και η ιστορία της.
 • Περιγραφή του συστήματος της ελληνικής γλώσσας: Φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία -λεξιλόγιο.
 • Γλώσσα και ορθογραφία.
 • Το γλωσσικό λάθος.
 • Γλωσσική ποικιλότητα.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 • Χατζησαββίδης, Σ. (2012). Νεοελληνική Γραμματική. Θεσσαλονίκη. Βάνιας.
 • Γούτσος, Δ. (2012). Κείμενο, Ποικιλία, Σύστημα. Αθήνα. Κριτική.
 • Χρηστίδης, Α-Φ. (επιμ.). (2001). Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη Γλώσσα. Θεσσαλονίκη, ΚΕΓ. (http://www.komvos.edu.gr/glwssa/odigos/odigos_n.htm )


Οι αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις 2013-2014 θα γίνονται δεκτές από 1 έως και 15 Νοεμβρίου, καθημερινά 11.00 - 13.00 στο χώρο της γραμματείας ή ταχυδρομικά (με τελευταία προθεσμία σφραγίδας ταχυδρομείου τη 15η Νοεμβρίου).

Προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτηση θα πρέπει πέραν του συμπληρωμένου εντύπου αίτησης (το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση) να προσκομίζεται κι επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου του υποψηφίου.

Οι ημερομηνίες των εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν με νέα ανακοίνωση.

Για να δείτε την αίτηση των κατατακτηρίων πατήστε εδώ.
Για να δείτε την ύλη των κατατακτηρίων πατήστε εδώ.

Go to top