see uth banner

μενού

υνολικά στο ΠΜΣ αντιστοιχούν εκατόν πενήντα (150) πιστωτικές μονάδες ECTS: τριάντα (30) μονάδες ECTS στο κάθε εξάμηνο και δεκαπέντε (15) μονάδες ECTS σε κάθε θερινή περίοδο. Η κατανομή τους έχει ως εξής:

 1. Σε κάθε θεωρητικό υποχρεωτικό (Θ-Υ) ή υποχρεωτικό κατά επιλογή (Θ-ΥΕ) μάθημα αντιστοιχούν τέσσερις (4) μονάδες ECTS,
 2. Σε κάθε εργαστηριακό υποχρεωτικό (Ε-Υ) μάθημα αναλογούν πέντε (5) μονάδες ECTS,
 3. Στην πρακτική άσκηση, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας, αντιστοιχούν τριάντα δύο (32) μονάδες ECTS,
 4. Στη διαδικασία ατομικής και ομαδικής προσωπικής ανάπτυξης αναλογούν συνολικά και για τα τέσσερα εξάμηνα του ΠΜΣ δεκαέξι (16) μονάδες ECTS,
 5. Στη διπλωματική εργασία αντιστοιχούν δεκαπέντε (15) μονάδες ECTS.
 6. Στα σεμινάρια αντιστοιχούν είκοσι τέσσερις (24) μονάδες ECTS.

Πρόγραμμα Σπουδών ανά Εξάμηνο

Α΄ Εξάμηνο

 • Θεωρίες Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Ι (Θ-Υ)
 • Συμβουλευτική Εκπαιδευτικών σε Θέματα Διαχείρισης Συμπεριφορικών και Συναισθηματικών Δυσκολιών Μαθητών (Θ-Υ)
 • Πολιτισμική και Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική (Θ-Υ)
 • Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας Ι: Τεχνικές Συμβουλευτικής Παρέμβασης (Ε-Υ)
 • Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας – Ι (Θ-Υ)
 • Σεμινάρια Συμβουλευτικής Ι* (Ε-Υ/Ε)
 • Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ατομικής Συμβουλευτικής Ι

Β΄ Εξάμηνο

 • Θεωρίες Συμβουλευτικής Ψυχολογίας ΙΙ – Αρχές Δεοντολογίας (Θ-Υ)
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία Παιδιών και Γονέων Παιδιών με ή χωρίς Ειδικές Ανάγκες (Θ-Υ)
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία στο Σχολείο – Ο Συμβουλευτικός Ρόλος του Εκπαιδευτικού (Θ-Υ)
 • Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας ΙΙ: Τεχνικές Συμβουλευτικής Παρέμβασης (Ε-Υ)
 • Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας – ΙΙ (Θ-Υ)
 • Σεμινάρια Συμβουλευτικής ΙΙ* (Ε-Υ/Ε)
 • Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ατομικής Συμβουλευτικής ΙΙ

Α΄ Θερινή Περίοδος

 • Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ατομικής Συμβουλευτικής ΙΙΙ
 • Πρακτική Άσκηση με Ατομική/Ομαδική Εποπτεία Ι

Γ΄ Εξάμηνο

 • Συμβουλευτική Ομάδων (Θ-Υ)
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία στο χώρο της Υγείας και των Ατόμων με Δυσλειτουργίες (Θ-Υ)
 • Επαγγελματική Συμβουλευτική – Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Θ-Υ)
 • Επιλογή ενός μαθήματος από τα παρακάτω δύο (Θ-ΥΕ):
  • Προσεγγίσεις της Συμβουλευτικής σε Συγκεκριμένα Ζητήματα και Πληθυσμούς
  • Εργασία Ελεύθερης Επιλογής**
 • Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας ΙΙΙ: Τεχνικές Συμβουλευτικής Παρέμβασης (Ε-Υ)
 • Σεμινάρια Συμβουλευτικής ΙΙΙ* (Ε-Υ/Ε)
 • Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ομαδικής Συμβουλευτικής Ι

Δ΄ Εξάμηνο

 • Έναρξη Μεταπτυχιακής Εργασίας
 • Πρακτική Άσκηση με Ατομική/Ομαδική Εποπτεία ΙΙ
 • Σεμινάρια Συμβουλευτικής IV* (Ε-Υ/Ε)
 • Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ομαδικής Συμβουλευτικής ΙΙ

Β΄Θερινή Περίοδος

 • Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Εργασίας
 • Πρακτική Άσκηση με Ατομική/Ομαδική Εποπτεία ΙΙΙ
 • Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ομαδικής Συμβουλευτικής ΙΙΙ

*Πρόκειται για σειρά εντατικών εξειδικευμένων «Σεμιναρίων Συμβουλευτικής» σε ειδικά θέματα και συγκεκριμένους πληθυσμούς. Έχουν εφαρμοσμένο - εργαστηριακό χαρακτήρα, είναι υποχρεωτικά ή υποχρεωτικά κατά επιλογή και οι φοιτητές αξιολογούνται. Περισσότερα στοιχεία για τα σεμινάρια υπάρχουν στην ενότητα «Μαθήματα – Σεμινάρια».

**Η εργασία ελεύθερης επιλογής μπορεί να γίνει σε διάφορες θεματικές περιοχές του ευρύτερου χώρου της συμβουλευτικής. Πρόκειται για μία σε βάθος βιβλιογραφική ή και ερευνητική μελέτη ενός θέματος, που εκπονείται κάτω από την καθοδήγηση ενός ή περισσοτέρων διδασκόντων.

 

Go to top