see uth banner

μενού

Πατήστε εδώ για να δείτε τον οδηγό συγγραφής της διπλωματικής εργασίας.

Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης και συγγραφής ατομικής ή ομαδικής πρωτότυπης διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια του 4ου εξαμήνου σε θέματα συναφή με το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος. Η διπλωματική εργασία γίνεται υπό την επίβλεψη τριμελούς επιτροπής στην οποία συμμετέχουν ο Επιβλέπων και άλλα δύο μέλη από τους διδάσκοντες του Τμήματος ή του ΠΜΣ  (μέλη ΔΕΠ, ΕΠ, διδάσκοντες με το Π.Δ. 407/1980, ή διδάσκοντες άλλου τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄, Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος) που ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από πρόταση της ΣΕ.

Για την ανάληψη διπλωματικής εργασίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 12 μαθημάτων, οπότε κάθε φοιτητής και φοιτήτρια μπορεί να υποβάλλει προς έγκριση στον Επιβλέποντα την Πρόταση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας ορίζεται μετά από συνεννόηση μεταξύ του φοιτητή και του επιβλέποντος. Είναι σκόπιμο οι φοιτητές να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να συνεννοηθούν με τους διδάσκοντες στην αρχή του 3ου εξαμήνου, ώστε να έχουν τον κατάλληλο χρόνο προετοιμασίας. Η δήλωση του θέματος της μεταπτυχιακής εργασίας γίνεται σε ειδικό έντυπο που διανέμεται από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού. Τα ονόματα του επιβλέποντος και των δύο άλλων μελών της τριμελούς επιτροπής καθώς και τα θέματα των διπλωματικών εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Ο σχεδιασμός της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κάθε φοιτητή, γίνεται με ευθύνη και πρωτοβουλία του Επιβλέποντος Καθηγητή. Μετά το πέρας της συλλογής και επεξεργασίας των πηγών ή των ερευνητικών δεδομένων ακολουθεί η συγγραφή της διατριβής. Η έκταση της εργασίας θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 17.000 και 20.000 λέξεων για εργασίες που χρησιμοποιούν ποσοτική μεθοδολογία, ενώ μπορεί να φτάνει μέχρι και τις 25.000 λέξεις για όσους χρησιμοποιούν ποιοτική μεθοδολογία μη συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας και των παραρτημάτων. Θεωρητικό υλικό, πίνακες δεδομένων ή  αποτελεσμάτων και ερωτηματολόγια που περιλαμβάνονται σε Παράρτημα δεν συνυπολογίζονται στην έκταση της εργασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν το θέμα της διπλωματικής εργασίας είναι απαιτητικό, τότε με τη σύμφωνη γνώμη του επόπτη αυτή μπορεί να γίνει σε συνεργασία περισσοτέρων φοιτητών. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να είναι σαφής και διακριτή η συνεισφορά του κάθε φοιτητή σε κάθε ένα από τα στάδια ολοκλήρωσης της εργασίας και ό όγκος της μπορεί να είναι μεγαλύτερος. Μέγιστος χρόνος εκπόνησης της εργασίας είναι ένα έτος από την επίσημη ανάληψη του θέματος. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις και μετά από ενημέρωση της Συνέλευση του Τμήματος η διάρκεια μπορεί να παραταθεί για εύλογο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που ο φοιτητής ή η φοιτήτρια επιθυμεί συνολική αλλαγή θέματος το ζήτημα παραπέμπεται στη Συνέλευση του Τμήματος μετά από σχετική αίτηση του / της.

Μετά το πέρας της συγγραφής της Διπλωματικής εργασίας και με τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα, ο υποψήφιος παραδίδει αντίτυπο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας στα μέλη στης Τριμελούς Επιτροπής. Όταν η τριμελής κρίνει ότι η εργασία είναι έτοιμη αυτή υποστηρίζεται δημόσια μετά από σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας του προγράμματος. Κατά τη διαδικασία της υποστήριξης ο φοιτητής ή η φοιτήτρια υποχρεούνται να παρουσιάσουν τους κύριους άξονες της εργασίας τους σε χρονικό διάστημα 20 λεπτών και στη συνέχεια να απαντήσουν σε ερωτήσεις που υποβάλλονται από τους επιβλέποντες.

Η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των υπόλοιπων απαιτήσεων του ΠΜΣ (μαθημάτων, πρακτικής άσκησης, διαδικασίας προσωπικής ανάπτυξης και άλλα). Η τελική αξιολόγηση και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας γίνεται από την Τριμελή Επιτροπή. Για την έγκριση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη δύο (2) τουλάχιστον μελών της Τριμελούς Επιτροπής. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία βαθμολογείται από 0-10 με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το 5. Σε περίπτωση απόρριψης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας καθορίζεται από τη ΣΕ νέα ημερομηνία αξιολόγησης τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την πρώτη κρίση. Σε περίπτωση δεύτερης απόρριψης ο υποψήφιος διαγράφεται από το ΠΜΣ.

Η εγκεκριμένη Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία, μετά τις τυχόν διορθώσεις που προτείνει η Τριμελής Επιτροπή, κατατίθεται στη βιβλιοθήκη σε τέσσερα (4) αντίτυπα, δύο (2) βιβλιοδετημένα έντυπα και δύο CD (2) σε μορφή (pdf).

Go to top