see uth banner

μενού

A. Η επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ γίνεται από επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος, που συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η τελική αξιολόγηση του/της κάθε υποψηφίου/ας γίνεται από την επιτροπή με σύστημα μοριοδότησης σε συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν: α) τα ειδικά προσόντα του υποψηφίου και β) την απόδοσή του στην προφορική συνέντευξη. Το μέγιστο των μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος είναι 100. Τα κριτήρια που αξιολογούνται καθώς και τα μόρια που αντιστοιχούν στο κάθε κριτήριο, έχουν ως ακολούθως:

Ειδικά Προσόντα (μέγιστος αριθμός μορίων 60):

 1. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας του/της υποψηφίου/ας στα μαθήματα που εξετάστηκε για την εισαγωγή του/της στο ΠΜΣ, με μέγιστο αριθμό μορίων 10.
 2. Βαθμός πτυχίου, με μέγιστο αριθμό μορίων 5 (βαθμός πτυχίου Χ ½). Για τελειοφοίτους, κατά τη μοριοδότηση, ως βαθμός πτυχίου θεωρείται το 5.
 3. Μαθήματα σχετικά με την ψυχολογία, τη συμβουλευτική, την ψυχοπαθολογία ή την ψυχιατρική που παρακολούθησε ο/η υποψήφιος/α κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του, με μέγιστο αριθμό μορίων 10. Αξιολογούνται μέχρι 10 μαθήματα*. Αν πρόκειται για απόφοιτο Τμήματος Ψυχολογίας λαμβάνονται υπόψη τα μαθήματα τα σχετικά με τη συμβουλευτική – σχολική – κλινική – κοινωνική ψυχολογία. Η μοριοδότηση λαμβάνει υπόψη τον αριθμό αυτών των μαθημάτων και το μέσο όρο της βαθμολογίας τους και υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:

«1/10 Χ αριθμό μαθημάτων Χ μέσο όρο βαθμολογίας»

 1. Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών από πανεπιστήμιο ελληνικό ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ), με μέγιστο αριθμό μορίων 3.5.
 2. Δεύτερο πτυχίο βασικών σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή πανεπιστήμιο της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ), με μέγιστο αριθμό μορίων 2.
 3. Δίπλωμα δεύτερης ξένης γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2 ή αντίστοιχο), με μέγιστο αριθμό μορίων 1.5.
 4. Αποδεδειγμένη ερευνητική δραστηριότητα, με μέγιστο αριθμό μορίων 1.5.
 5. Παρακολούθηση σεμιναρίων σε θέματα σχετικά με τη συμβουλευτική, με μέγιστο αριθμό μορίων 1.5.
 6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, με μέγιστο αριθμό μορίων 7. Αξιολογούνται μέχρι δύο εργασίες. Ο/η υποψήφιος/α για να πάρει μόρια πρέπει να είναι μέχρι τρίτος στη σειρά των συγγραφέων της εργασίας. Για δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά**, πρακτικά συνεδρίων και κεφάλαια βιβλίων με κριτές, ο πρώτος και ο δεύτερος συγγραφέας παίρνουν 3.5 μόρια, ενώ ο τρίτος 3 μόρια. Για δημοσίευση σε ελληνικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και κεφάλαια βιβλίων με κριτές, οι δύο πρώτοι συγγραφείς παίρνουν από 2.5 μόρια και ο τρίτος 2 μόρια.
 7. Προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις (poster) σε συνέδρια, με μέγιστο αριθμό μορίων 3. Αξιολογούνται μέχρι 2 ανακοινώσεις. Για προφορικές ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια ο πρώτος και ο δεύτερος συγγραφέας παίρνουν 1,5 μόριο και ο τρίτος 1 μόριο, ενώ σε ελληνικά συνέδρια – ημερίδες οι δύο πρώτοι συγγραφείς 1 μόριο και ο τρίτος ½ μόριο. Αναρτημένες ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια αξιολογούνται για τον πρώτο και το δεύτερο συγγραφέα με 1 μόριο και τον τρίτο με ½ μόριο, ενώ σε ελληνικά συνέδρια – ημερίδες με ½ μόριο για τους δύο πρώτους συγγραφείς.
 8. Αποδεδειγμένη εμπειρία σχετικά με τη συμβουλευτική, που μπορεί να πιστοποιείται και με εργασία σε εθελοντική βάση, με μέγιστο αριθμό μορίων 11 (11 μόρια για 4 και άνω έτη εργασίας, 9 μόρια για 3 έτη, 7 μόρια για 2 έτη, 5 μόρια για 1 έτος και 3.5 μόρια για ½ έτος).
 9. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία που εμπίπτει στην επιστημονική περιοχή των σπουδών του/της υποψηφίου/ας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4 (4 μόρια για 4 και άνω έτη εργασίας, 3 μόρια για 3 έτη, 2 μόρια για 2 έτη, 1 μόριο για 1 έτος).

Σημειώσεις:

* Επισημαίνονται από τον/την υποψήφιο/α ποια είναι τα μαθήματα αυτά και επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των περιγραμμάτων τους από τον οδηγό σπουδών του τμήματος.

** Όσον αφορά τα διεθνή περιοδικά, αναγνωρίζονται εκείνα τα οποία βρίσκονται καταχωρημένα σε κάποια διεθνή βάση δεδομένων.

Go to top