see uth banner

μενού

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής (ΠΤΕΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 59/29-3-2017 συνεδρίασή της συζήτησε την Τροπολογία σε σχέδιο νόμου που αφορά στη διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών Δασκάλων/Νηπιαγωγών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ). Οι ρυθμίσεις της Τροπολογίας προκαλούν τρικυμία στον ευαίσθητο αυτό χώρο με τα πολλαπλά προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες.

Η τροπολογία καταργεί την αναγκαιότητα του βασικού τίτλου προπτυχιακών σπουδών στην ΕΑΕ και το εξισώνει με μεταπτυχιακές σπουδές ή/και διδακτορικές σπουδές στην ΕΑΕ. Συγκεκριμένα, δημιουργεί δύο πίνακες, έναν κύριο στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και Αναπληρωτές χωρίς σπουδές στην ΕΑΕ αλλά με διδακτορικό/μεταπτυχιακό τίτλο ή μόνο προϋπηρεσία, και έναν επικουρικό στον οποίο εντάσσονται Αναπληρωτές χωρίς βασικές σπουδές στην ΕΑ, αλλά με σεμινάρια 400ωρών, προϋπηρεσία σε ΕΑΕ ενός διδακτικού έτους, καθώς και γονείς παιδιών με αναπηρία 67%. Εξαιρετικά ανησυχητικό είναι επίσης ότι τόσο ο κύριος όσο και ο επικουρικός πίνακας θα προσδιοριστούν περαιτέρω σε όλα τα σημεία τους με απόφαση του Υπουργού και κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής ελέω «ιδιαίτερων συνθηκών» στην ΕΑΕ. Οι διατάξεις αυτές, κατά́ την εκτίμησή μας, έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της εκπαίδευσης που παρέχεται στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και αποτελούν μια επιχείρηση ανατροπής της νόμιμης σειράς διορισμού ειδικά σε ότι αφορά τους Αναπληρωτές ΠΕ61/60, ΠΕ71/70.

Σε κανέναν άλλον κλάδο εκπαιδευτικών δεν αποτελεί προσόν ένταξης σε πίνακα Αναπληρωτών ένας μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ένα σεμινάριο ή μόνο η προϋπηρεσία χωρίς βασικό πτυχίο, όπως συμβαίνει στην ΕΑΕ, πόσο μάλλον να υπάρχει και εξίσωση αυτών των ακαδημαϊκών προσόντων με το βασικό πτυχίο. Τα επιχειρήματα της αιτιολογικής έκθεσης δεν αποτελούν ικανοποιητική δικαιολογία για την έκπτωση που μεθοδεύεται μέσω αποσπασματικών τροπολογιών στην παρεχόμενη εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Με την τροπολογία αυτή:

  • Αποδεικνύεται η αδιαφορία της Κυβέρνησης για ουσιαστική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
  • Αποκαλύπτεται ο εμπαιγμός και η αναλγησία της Κυβέρνησης απέναντι στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, που υπηρετούν ως αναπληρωτές εδώ και 15 χρόνια στις δομές ΕΑΕ, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
  • Αμφισβητούνται και απαξιώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το βασικό πτυχίο και εισάγεται η λογική των «προσόντων» με αρχή τις προσλήψεις Αναπληρωτών στην ΕΑΕ.

Η Ειδική Αγωγή δεν είναι χώρος για πειραματισμούς, βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια στο περιθώριο και οι δομές της υποστελεχώνονται και υποβαθμίζονται διαρκώς.

Η ΓΣ του ΠΤΕΑ θεωρεί ότι και στην Ειδική Αγωγή πρέπει να ισχύει ένα ενιαίο πλαίσιο διορισμών και προσλήψεων Αναπληρωτών Δασκάλων/Νηπιαγωγών με βάση τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση. Οι προσλήψεις Αναπληρωτών πρέπει να γίνονται με το βασικό πτυχίο σπουδών και την προϋπηρεσία και ζητά:

  • Την άμεση απόσυρση της εν λόγω τροπολογίας η οποία δυναμιτίζει, για μία ακόμη φορά, τον ευαίσθητο και πολύπαθο χώρο της ΕΑΕ και θέτει εν αμφιβόλω την εύρυθμη και οργανωμένη λειτουργία της.
  • «Καθαρούς» πίνακες Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής (ΠΕ61-ΠΕ71), δηλαδή πίνακες με βάση τον κλάδο/πτυχίο και την προϋπηρεσία. Να ισχύσει στην ΕΑΕ το ίδιο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει και για όλους τους άλλους κλάδους εκπαιδευτικών. Αν οι εκπαιδευτικοί ΠΕ61-ΠΕ71 δεν αρκούν για να καλυφθούν οι ανάγκες, τότε το Υπουργείο μπορεί να καταρτίσει επικουρικό πίνακα με εκπαιδευτικούς ΠΕ60-ΠΕ70 που έχουν όμως επαρκείς σπουδές στην Ειδική Αγωγή (διδακτορικό, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών) για να τους προσλάβει για την κάλυψη αυτών των αναγκών.
  • Την πλήρη στελέχωση όλων των δομών ειδικής αγωγής.
  • Το μόνιμο διορισμό των αναπληρωτών ειδικής αγωγής ΠΕ71 & ΠΕ61 με το βασικό πτυχίο.

 

Οδηγός Σπουδών

Aποτυπώνει την ταυτότητα του Τμήματος και σας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται, για τα εργαστήρια, τις πρακτικές ασκήσεις και τις εξειδικεύσεις καθώς και για φοιτητικά θέματα...

Go to top