see uth banner

μενού

Κατατάξεις πτυχιούχων - νέα διαδικασία

Σας ενημερώνουμε ότι με σύμφωνα με τον Ν. 4218/10-12-2013 (ΦΕΚ 268/10-12-2013/τ. Α’) και την Υπουργική Απόφαση Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013/τ. Β’) του Υ.ΠΑΙ.Θ. το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Για το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής το ποσοστό αυτό, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, αντιστοιχεί σε 13 θέσεις).

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Ειδικά για τα τρέχον ακαδημαϊκό έτος, η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ορίζεται από 13 έως 23 Ιανουαρίου 2014. Αιτήσεις και δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στα Τμήματα των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι ή στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία, θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως και δεν απαιτείται επανυποβολή τους.

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικά (με τελευταία προθεσμία σφραγίδας ταχυδρομείου την 23η Ιανουαρίου). Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μέσα στο διάστημα από 19 έως 28 Φεβρουαρίου 2014 (Για τις ακριβείς ημερομηνίες θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι με νεότερη ανακοίνωση).

Για να δείτε την αίτηση των κατατακτηρίων πατήστε εδώ.

Για να δείτε την ύλη των κατατακτηρίων πατήστε εδώ.

Για να δείτε την Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ.

 

Γραμματεία ΠΤΕΑ

Go to top