see uth banner

μενού

Ο/η υποψήφιος/α υποβάλει αίτηση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. η οποία συνοδεύεται από το φάκελο υποψηφιότητας που περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του/της για την εισαγωγή:

 

Υποχρεωτικά

1. Έντυπη Αίτηση Υποψηφιότητας

2. Βιογραφικό Σημείωμα (έως 5 σελίδες)

3. Συγκεντρωτικός Πίνακας Αίτησης Υποψήφιου/ας

4. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για τους κατόχους τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής)

5. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.). Για κατόχους τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται πιστοποιητικό αντιστοιχίας του βαθμού πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ

6. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

7. Μια Συστατική Επιστολή (από μέλος ΔΕΠ)

 

Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:

 

1. Επίσημο Αποδεικτικό Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, όπως αυτά αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ

2. Δεύτερο πτυχίο βασικών σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ) συνοδευόμενο από αναλυτική βαθμολογία

3. Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ)

4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας για τον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών (με ακριβή Μ.Ο.)

5. Τίτλος διδακτορικών σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ)

6. Αποδεικτικά Μετεκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή σε Διδασκαλείο

7. Βεβαιώσεις Παρακολούθησης Σεμιναρίων άνω των 100 ωρών σε θέματα σχετικά με την ειδική αγωγή

8. Πιστοποιημένες Βεβαιώσεις Ειδικών Γνώσεων (νοηματική-4 κύκλοι ή επάρκεια, braille-πιστοποίηση, κινητικότητα/προσανατολισμός)

9. Δίπλωμα δεύτερης ξένης γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2 ή αντίστοιχο)

10. Πτυχιακή Εργασία (Κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή-CD)

*11. Δημοσιεύσεις σε ξένα επιστημονικά περιοδικά με κριτές

*12. Δημοσιεύσεις σε διεθνή πρακτικά συνεδρίων με κριτές

*13. Δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές

*14. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με κριτές

*15.Κεφάλαια σε συλλογικούς ξενόγλωσσους τόμους

*16. Κεφάλαια σε συλλογικούς ελληνικούς τόμους

*17. Προφορική ανακοίνωση ή Αναρτημένη ανακοίνωση (Poster)

 

*για τα υπ’ αριθμόν 11 έως 17 δικαιολογητικά που καταγράφονται στην παραπάνω λίστα χρειάζεται να κατατεθούν αντίγραφα των δημοσιεύσεων σε έντυπη μορφή, όπως αυτά εμφανίζονται στους δημοσιευμένους τόμους.

 

18. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρία. Στα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του εργοδότη, το είδος της εργασίας, και το ακριβές διάστημα απασχόλησης.

19. Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις που αποδεικνύουν εργασία σε εθελοντική βάση, καθώς και πρακτική άσκηση σε δομές/φορείς που σχετίζονται με την ειδική αγωγή.

 

Go to top